Paralelní diagnostika - Osciloskop

Paralelní diagnostika je měření fyzikálních veličin snímačů a akčních členů motorových vozidel. Samotné měření můžeme provádět přímo na těchto komponentech nebo na svorkovnicích řídících jednotek. K měření nám může postačit multimetr (voltmetr nebo ampérmetr). Ve složitějších případech pak osciloskop.

 Paralelni diagnostika (softw)

Osciloskop je zařízení které nám umožňuje měřit napětí v závislosti na čase. Můžeme ho však použít na měření proudu, tlaku,teploty a dalších fyzikálních veličin. Musíme však proto použít různé převodníky a adaptéry které nám tyto veličiny tlaku a proudu převedou na veličinu napěťovou. Tyto měřící přístroje mohou měřit napěťové signály v několika měřeních (kanálech) najednou. Dostáváme pak při jednom měření například informaci o napětí akumulátoru, odběru proudu startéru, stavu kostry karoserie, motoru atd. Záleží vlastně kolika kanálový osciloskop vlastníme tolik měření můžeme provést najednou. Toto měření si můžeme uložit do paměti a kdykoli vyvolat a vyhodnotit což je veliká výhoda oproti multimetru. Některé způsoby měření vyžadují však určitou zkušenost.